Amacımız, müşterilerin nihai memnuniyetine ulaşmak için doğru ürünleri zamanında ve doğru yerde sunmaktır.

Kalite yönetim sisteminin uygulamaya konmasıyla, başarısı organizasyon için çok önemli olan aşağıdaki stratejik hedefleri belirledik:

■ Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak
■ Şirketimizin pazar payını korumak ve genişletmek
■ Yetkin ve sadık bir stantla çalışmak
■ Düşük kalite nedeniyle uygunsuzlukları ve kayıpları azaltmak
■ Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin sürdürülmesi.
■ Hedeflerimize ulaşmak için bir araç olarak kalite yönetim sistemini geliştirmek ve kullanmak

Mevcut politika gerçekleştirmenin pratik ifadesi, bir kalite yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması ve performansının sürekli iyileştirilmesidir.

■ Garanti süresi ((Garanti, toz üreticisinin Teknik Bilgi Formuna göre olacaktır)
Polyester tozları için 10 yıl
Süper dayanıklı tozlar için 20 yıl
PVDF tozları için 30 yıl